க்கு வரவேற்கிறோம்

HSES கழுகுகள்

நாங்கள்:

E சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக

ஒரு பொருட்கள்

ஜி லோபல்

எல் ஈடர்கள்

மின் தெளிவு பெற்றது

எஸ் சோழர்கள்

Bird Silhouettes
HSES SY 2022-2023 Bell Schedule.png

In- Person Bell Schedule SY 22-23

 

கோவிட் -19 தகவல்

சேர்க்கைகள்

மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் குடும்பங்கள்

கல்லூரி, தொழில் மற்றும் பிந்தைய இரண்டாம் நிலை

Main Enterance
Main Enterance

press to zoom
Butterfly
Butterfly

press to zoom
Seal of Approval
Seal of Approval

press to zoom
Main Enterance
Main Enterance

press to zoom